Τέχνεδρος Α.Ε: Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ είναι μία εταιρεία που ιδρύθηκε ως φυσική εξέλιξη των ιδρυτών της με κύριο προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τομείς των μελετών, κατασκευών και διαχείρισης ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων.

Από την ίδρυση της έως σήμερα η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ παρουσιάζει μια σταθερή και ανοδική πορεία ανάπτυξης, γεγονός που την καταξιώνει στον τομέα των τεχνικών έργων. Βασικοί συντελεστές της συνεχούς ανοδικής πορείας είναι η άριστη οργάνωση, η υψηλή στάθμη επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού, καθώς και η πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έργου βάσει των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και απαιτήσεων.
 • Η χρονική συνέπεια στην παράδοση.
 • Η συνεχής και ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτής.
 • Η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας παραγωγής του προϊόντος.
 • ΣΤΟΧΟΙ

  Ουσιώδης στόχοι της εταιρείας μας είναι:

 • Η διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Η επέκταση σε νέους τομείς υπηρεσιών και κατασκευών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Αύξηση της παρουσίας στα χρηματοδοτούμενα δημόσια έργα

 • ΠΕΛΑΤΕΣ

  Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ παρέχει τις υπηρεσίες της σε Ιδιωτικές Επιχειρίσεις και στο Δημόσιο Τομέα, σε Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις Δημοσίου Συμφέροντος.

  Παρέχει υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα ιδιωτών, όπως ιδρύματα, κατασκευαστικές εταιρείες, εμπορικές αλυσίδες και ιδιώτες επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τη μελέτη και την κατασκευή ιδιόκτητων έργων, για την αξιοποίηση είτε οικοπέδων είτε υπαρχουσών κτισμάτων και για την εκπόνηση οικοδομικών αδειών.

  H Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σημαντικό πελατολόγιο με το οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αμεσότητα που χαρακτηρίζει το γραφείο.

  ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.)

  ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)

  1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)

  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

  FORTHNET Α.Ε.

  TROIA SHIPPING LTD

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

  ST.CATHERINE'S BRITISH SCHOOL

  ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

  Κ2Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

  STERANGEL E.Π.Ε.

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

  Η Τέχνεδρος με την γνώση και την πείρα που διαθέτει, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών, οι οποίες καλύπτουν το ευρύ φάσμα υλοποίησης των έργων.

 • Αρχιτεκτονικές
 • Περιβαλλοντικές
 • Ενεργειακές
 • Μελέτες εφαρμογής ανακατασκευών - αναπλάσεων
 • Οικονομοτεχνικές
 • Πολεοδομικές
 • Τοπογραφικές
 • Γεωτεχνικές
 • Στατικές
 • Ηλεκτρομηχανολογικές
 • Νομικές υπηρεσίες.

  Μετά το πέρας των μελετών η Τέχνεδρος αναλαμβάνει τον πλήρη συντονισμό εκδόσεων οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων Υπουργείου και άλλων, από τις Δημόσιες υπηρεσίες.

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

  Η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των μελετών στην πράξη για την Τέχνεδρος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του έργου.

  Πέραν των ολοκληρωμένων μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου, κατά τη διάρκειά του παρουσιάζονται διάφορα «θέματα» προς επίλυση κάνοντας δύσκολη την συνέχεια και κατ΄ επέκταση την ολοκλήρωση του.

  Με τη διαρκή επίβλεψη καθώς και τη σωστή συνεργασία των επιβλεπόντων με τον κύριο του έργου, λύνονται τα όποια «θέματα» παρουσιάζονται, δίνοντας αξία όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στη διαδρομή κατασκευής του.

  Η σωστή επίβλεψη για το έργο επιτυγχάνεται χάρις στην καθοδήγηση των κατασκευαστών – συνεργατών από εμπείρους μηχανικούς της Τέχνεδρος και αποτελεί για αυτό, κέρδος σε χρόνο, χρήμα καθώς και άρτιο αποτέλεσμα.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

  Στην ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ βελτιώνεται συνεχώς ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας προς αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος είναι να γίνει ανταγωνιστικότερη, ολοκληρώνοντας έργα με επιτυχία, ταχύτερα και οικονομικότερα.

  Η διεθνής εμπειρία έχει πλέον αποδείξει ότι ο αποδοτικότερος τρόπος για την επίτευση αυτού του στόχου, είναι η σωστή και συστηματική χρήση διαδικασιών διοίκησης έργου (Project Management) έχοντας κύρια εργαλεία κάθε φορά τις αντίστοιχες επιστημονικές ιδιότητες, καθώς και την συντονισμένη ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων από τα στελέχη

  Η εταιρεία αναλαμβάνοντας την οργάνωση και εφαρμογή ενός έργου ακολουθεί σημαντικά βήματα προσδοκώντας το καλύτερο αποτέλεσμα.

 • Οργάνωση οικονομικού μεγέθους ενός έργου
 • Συνεργασία με τον πελάτη – κύριο έργου
 • Δημιουργία πλαισίου πεπειραμένων συνεργατών
 • Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος
 • Πλήρης συντονισμός κατά την εφαρμογή του έργου
 • Παράδοση άρτιου αποτελέσματος
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

  Μέχρι σήμερα οι παράγοντες που έπαιζαν κύριο ρόλο σε ένα επιτυχημένο κατασκευαστικό έργο ήταν η ποιότητα έργου, το οικονομικό μέγεθος και η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

  Η ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ σήμερα, εκμεταλλευόμενη τις επιστημονικές ιδιότητες των στελεχών της σε συνδυασμό με το δίκτυο πεπειραμένων συνεργατών της ,εισάγει νέους επί πλέον παράγοντες και δημιουργεί ένα νέο "πλαίσιο" βάσει του οποίου κινείται η κατασκευή.

  Οι παράγοντες αυτοί αφορούν στην:

 • μείωση της χρήσης της υπάρχουσας ενέργειας και στροφή προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων
 • δημιουργία ποιότητας των έργων σε σχέση με την αξία της ιδιοκτησίας αύξηση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος
 • πρόβλεψη αναγκών-απαιτήσεων των χρηστών για τις ιδιοκτησίες στο μέλλον
 • χρονική επέκταση της χρήσης των ακινήτων στο μέλλον.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 4014/2011

  Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε κτίρια, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού μη αυθαιρέτων.

  Η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων είναι αναγκαία καθώς από την 21η/9/2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011).

  Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ έχει αναλάβει την τακτοποίηση αυθαιρεσιών πλήθους κατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων γραφείων και βιομηχανιών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρείας μας.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  (έκδοση πράσινου ενεργειακού πιστοποιητικού)

  Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), έγγραφο που εκδίδεται από τον ενεργειακό μας επιθεωρητή (μηχανικός εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ). Το ΠΕΑ ως έγγραφο ελέγχεται ηλεκτρονικά και αναγνωρίζεται από το ΥΠ.Ε.Κ.Α όπου διατηρείτε σε ειδική βάση δεδομένων (Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων), όπου ο έλεγχος και η διαχείριση του υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

  Το ΠΕΠ απαιτείται για όλα τα κτίρια άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων όπως κατοικία, επαγγελματική στέγη, χώροι συνάθροισης κοινού, εκπαίδευση, χώροι προσωρινής διαμονής, υγείας και πρόνοιας, κλπ, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου. Επίσης είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης ολόκληρου κτιρίου ή τμήματος του.

  Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει τη σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η οποία είναι υποχρεωτική βάσει του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α/2008), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10Α του Ν. 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/Β/2010) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρείας μας.

  ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 • Εμπορικά κτίρια – καταστήματα
 • Κατοικία
 • Οικολογική δόμηση (βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός)
 • Γραφεία
 • Ξενοδοχεία
 • Αποκαταστάσεις – Ανακαινίσεις
 • Κτίρια Δημοσίου ενδιαφέροντος (διοικητικά, πολιτιστικά, εκπαίδευσης, αθλητικά, υγείας- πρόνοιας)

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων υποδομής
 • Διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων σχετικών με οικιστικές αναπτύξεις (οικισμών, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και συγκροτημάτων κατοικιών)
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 140001:2004)

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις & χαρτογραφήσεις
 • Εφαρμογές GIS

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ

 • Τουριστικά συγκροτήματα (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, condo hotels)
 • Σχολικά συγκροτήματα
 • Αναπλάσεις πλατειών • Μετασκευή ιστοσελίδας: SITEMAKERS