Ανακατασκευή κτηρίου κατοικιών στο Ν. Ηράκλειο Αττικής