Ανακατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στη Λίμνη Πλαστήρα