Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Σχολικού Συγκροτήματος στη Λευκωσία – Κύπρος