Ανακατασκευή υφιστάμενης κατοικίας του 1930 και προσθήκη νέας βιοκλιματικής διώροφης κατοικίας με πισίνα