ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Τέχνεδρος με την γνώση και την πείρα που διαθέτει, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών, οι οποίες καλύπτουν το ευρύ φάσμα υλοποίησης των έργων.

 • Αρχιτεκτονικές
 • Ενεργειακές
 • Μελέτες εφαρμογής ανακατασκευών
 • Αναπλάσεων
 • Πολεοδομικές
 • Τοπογραφικές
 • Στατικές
 • Περιβαλλοντικές

Μετά το πέρας των μελετών η Τέχνεδρος αναλαμβάνει τον πλήρη συντονισμό εκδόσεων οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων Υπουργείου και άλλων Δημόσιων υπηρεσιών.

Η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των μελετών στην πράξη για την Τέχνεδρος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του έργου. Πέραν των ολοκληρωμένων μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου, κατά τη διάρκειά του παρουσιάζονται διάφορα «θέματα» προς επίλυση κάνοντας δύσκολη την συνέχεια και κατ΄ επέκταση την ολοκλήρωση του. Με τη διαρκή επίβλεψη καθώς και τη σωστή συνεργασία των επιβλεπόντων με τον κύριο του έργου, λύνονται τα όποια «θέματα» παρουσιάζονται, δίνοντας αξία όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στη διαδρομή κατασκευής του. Η σωστή επίβλεψη για το έργο επιτυγχάνεται χάρις την καθοδήγηση των κατασκευαστών – συνεργατών από εμπείρους μηχανικούς της Τέχνεδρος και αποτελεί για αυτό, κέρδος σε χρόνο, χρήμα καθώς και άρτιο αποτέλεσμα.

Στην ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ βελτιώνεται συνεχώς ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας προς αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος είναι να γίνει ανταγωνιστικότερη, ολοκληρώνοντας τα έργα με επιτυχία, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Η διεθνής εμπειρία έχει πλέον αποδείξει ότι ο αποδοτικότερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η σωστή και συστηματική χρήση διαδικασιών διοίκησης έργου (Project Management) έχοντας κύρια εργαλεία κάθε φορά τις αντίστοιχες επιστημονικές ιδιότητες, καθώς και την συντονισμένη ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων από τα στελέχη.

Η εταιρεία αναλαμβάνοντας την οργάνωση και εφαρμογή ενός έργου ακολουθεί σημαντικά βήματα προσδοκώντας το καλύτερο αποτέλεσμα:

 • Οργάνωση οικονομικού μεγέθους ενός έργου
 • Συνεργασία με τον πελάτη – κύριο έργου
 • Δημιουργία πλαισίου πεπειραμένων συνεργατών
 • Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος
 • Πλήρης συντονισμός κατά την εφαρμογή του έργου
 • Παράδοση άρτιου αποτελέσματος

Μέχρι σήμερα οι παράγοντες που έπαιζαν κύριο ρόλο σε ένα επιτυχημένο κατασκευαστικό έργο ήταν η ποιότητα έργου, το οικονομικό μέγεθος και η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Η ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ σήμερα, εκμεταλλευόμενη τις επιστημονικές ιδιότητες των στελεχών της σε συνδυασμό με το δίκτυο πεπειραμένων συνεργατών της ,εισάγει νέους επί πλέον παράγοντες και δημιουργεί ένα νέο “πλαίσιο” βάσει του οποίου κινείται η κατασκευή. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν στην:

 • μείωση της χρήσης της υπάρχουσας ενέργειας και στροφή προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων
 • δημιουργία ποιότητας των έργων σε σχέση με την αξία της ιδιοκτησίας
 • βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος
 • πρόβλεψη  αναγκών-απαιτήσεων των χρηστών για τις ιδιοκτησίες στο μέλλον
 • χρονική επέκταση της χρήσης των ακινήτων στο  μέλλον.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε κτίρια, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και έκδοση βεβαίωσης μηχανικού μη αυθαιρέτων τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων είναι αναγκαία καθώς από την 21η/9/2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011). Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ έχει αναλάβει την τακτοποίηση αυθαιρεσιών πλήθους κατοικιών, επαγγελματικών κτιρίων γραφείων και βιομηχανιών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρείας μας.

(Έκδοση πράσινου ενεργειακού πιστοποιητικού)

Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), έγγραφο που εκδίδεται από τον ενεργειακό μας επιθεωρητή (μηχανικός εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ). Το ΠΕΑ ως έγγραφο ελέγχεται ηλεκτρονικά και αναγνωρίζεται από το ΥΠ.Ε.Κ.Α όπου διατηρείτε σε ειδική βάση δεδομένων (Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων), όπου ο έλεγχος και η διαχείριση του υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ). Το ΠΕΠ απαιτείται για όλα τα κτίρια των βασικών χρήσεων όπως κατοικία, επαγγελματική στέγη, χώροι συνάθροισης κοινού, εκπαίδευση, χώροι προσωρινής διαμονής, υγείας και πρόνοιας, κλπ, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου. Επίσης είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης ολόκληρου κτιρίου ή τμήματος του. Η εταιρεία ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ αναλαμβάνει τη σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η οποία είναι υποχρεωτική βάσει του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α/2008), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10Α του Ν. 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 407/Β/2010) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρείας μας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 • Κατοικίες
 • Εμπορικά κτίρια – Καταστήματα – Γραφεία
 • Ξενοδοχεία
 • Αποκαταστάσεις – Ανακαινίσεις
 • Οικολογική δόμηση (βιοκλιματικός και  ενεργειακός σχεδιασμός)
 • Κτίρια Δημοσίου ενδιαφέροντος (διοικητικά, πολιτιστικά, εκπαίδευσης, αθλητικά, υγείας- πρόνοιας)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ

 • Τουριστικά συγκροτήματα (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, condo hotels)
 • Σχολικά συγκροτήματα
 • Αναπλάσεις πλατειών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις & χαρτογραφήσεις
 • Εφαρμογές GIS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων υποδομής
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων σχετικών με οικιστικές αναπτύξεις (οικισμών, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων  και  συγκροτημάτων κατοικιών)
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 140001:2004)