Αποπεράτωση και προσθήκη καθ’ ύψος κτιρίου κατοικιών – Αττική